เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

08 กันยายน 2552

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 9.30-11.30 ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ขอ เชิญร่วมทำข่าวและร่วมงานโครงการปาฐกถาและนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการศึกษา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ" โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 9.30-11.30 ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          กำหนดการ

8.00 น. ลงทะเบียน

8.30 น. ชมนิทรรศการ การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ (บริเวณด้านหน้าห้อง ประชุม 101)

9.00 น. พิธีเปิดโครงการปาฐกถาและนิทรรศการฯ (ห้องประชุม 101)

9.30 น. ปาฐกถา เรื่อง "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ" โดย ฯพณฯ
องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์

10.00 น. การแข่งขันประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน (ด้านหน้าห้องประชุม 101)

11.00 น. การแสดงดนตรี โดย วงดนตรีธรรมะ"คบเด็กสร้างโลก" จีวันแบนด์

12.45 น. พิธีกราบบูชาพระคุณครู (ห้องประชุม 101)

13.30 น. ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ (ห้องประชุม 101)
          *หมายเหตุ คณะกรรมการฯ ได้จัดเตรียมประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษดังกล่าว
          ไว้ให้ทุกท่าน เพื่อความสะดวกโปรดยืนยันเข้าร่วมงานผ่านทาง edusus2009@hotmail.com


--
      Weblink
seminar
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม