เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

04 มีนาคม 2553

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมมนา ทำไม...ภาคอีสานต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Activity Date: 
Wed, 2010-03-24 09:00

 

การสัมมนา
 
“ทำไม...ภาคอีสานต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.                      ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ น - ๑๐.๐๐ น.                      ชี้แจงวัตถุประสงค์/กล่าวเปิดงาน
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.                      สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย/แลกเปลี่ยนซักถาม
                                                           โดย วิทูรย์   เพิ่มพงษ์ศาเจริญ
                                                           เครือข่ายพลังงานทางเลือกเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง(MeeNet)
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.                      รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.                     ปัญหาและผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์/แลกเปลี่ยนซักถาม
                                                          โดยกลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต
๑๕.๐๐ น .- ๑๖.๐๐ น.                     อภิปรายทั่วไปและแนวทางการรณรงค์
๑๖.๐๐ น.                                         เดินทางกลับ

 

 

องค์กรร่วมจัด
๑. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสส.) อีสาน
๒. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
๓. กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต
๔. เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง (MeeNet)
๕. โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW)
๖. เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(HRLA)
๗. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ต้นน้ำเซิญ
๘. ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙. ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา (ชนพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๐. กลุ่มศิษย์เก่าชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา (ชนพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๑. กลุ่มอาศรมบ่มเพาะความคิดและจิตวิญญาณ--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://apps.facebook.com/blognetworks/index.php
http://www.roundfinger.com/
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
http://www.deepsouthwatch.org/node/687
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/tu_council/record/nopporn.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม