เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

03 สิงหาคม 2552

Bic Club Newsletter 

--- On Mon, 8/3/09, Bic Englishlearning <bic_english@yahoo.com> wrote:

From: Bic Englishlearning <bic_english@yahoo.com>
Subject: Bic Club Newsletter
To: 
Date: Monday, August 3, 2009, 7:09 PM

เรียน สมาชิกทุกท่าน
   BIC Club ฉบับนี้ มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ เริ่มแรกเกี่ยวกับการใช้พยัญชนะวรรคตอน การอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เพลง The ASEAN Way พร้อมคำแปล การใช้คำ pick up กวีนิพนธ์ วันแม่ และอีกหลายหลากที่น่าสนใจค่ะ

Khun BIC
www.bic-ennglishlearning.com     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม