เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

01 กรกฎาคม 2552

ศุกร์ 3 ก.ค. 2552 เวลา 07.00 -14.00 น.นี้ ตักบาตรหนังสือ พระภิกษุ 99 รูป / บริจาคโลหิต ณ บริเวณหน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า


 From: dmgbooks@gmail.com
To: 
Subject: ศุกร์นี้ ตักบาตรหนังสือ พระภิกษุ 99 รูป / บริจาคโลหิต
Date: Wed, 1 Jul 2009 12:14:01 +0700


กราบขออภัยอย่างสูง หากอีเมล์นี้รบกวนความเป็นส่วนตัวของท่าน

If you cannot read this mail, please click here


สวัสดีครับ 


เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ) ประธานสงฆ์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย/เนปาล ผู้เขียนหนังสือ "ท่องแดนพุทธภูมิ" และผู้ริเริ่ม โครงการพระพุทธรูปปางประสูติ ท่านมีเมตตา มาแสดงธรรมหัวข้อ "การสร้างปัญญาบารมี" ช่วงเวลา 07.00-08.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม นี้
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงขอเรียนเชิญ คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ มาร่วมฟังธรรม เพื่อรำลึก ถึงคุณความดีแห่งพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ก่อนร่วมกันทำบุญใหญ่ตลอดทั้งวัน! ด้วยการรับศีล รักษาศีล ให้ทานด้วยการตักบาตรหนังสือ พระสงฆ์ 99 รูป บริจาคโลหิต อวัยวะ และร่างกาย ในกำหนดการที่แนบมาตามอัธยาศัย


หวังว่าท่านจะได้ร่วมกันสร้างความดี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใ้ห้ยั่งยืนสืบไป
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีWindows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ผู้ติดตาม