เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

28 มิถุนายน 2552

โครงการรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ ๒Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
 
โครงการรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ ๒
by : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
IP : (124.120.150.117) - เมื่อ : 18/06/2009 10:17 AM

ด้วยสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ได้ดำเนินโครงการรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ ๒ สืบเนื่องจากที่นางสาววนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้นำการต่อสู้ภาคประชาชนได้เสียชีวิตลงนั้น เพื่อเป็นเกียรติแด่นางวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งโครงการดังกล่าวในปีที่ ๑ โดยมอบรางวัลให้กับวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมสิทธิของคนจนหรือมีข้อเสนอด้านนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งมีผู้สนใจส่งวิทยานิพนธ์เข้าร่วมจำนวนมากนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการมีความต่อเนื่อง สถาบันจึงเปิดรับสมัครวิทยานิพนธ์โครงการรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/sanyains/projectvanida2.htm
See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ผู้ติดตาม