เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมสร้างกฎหมายกับไอลอว์
Blognone Bookmark and Share

29 มิถุนายน 2552

"บ้านดิน"จิตอาสา พลังกล้าใหม่ใฝ่รู้

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6787 ข่าวสดรายวัน


"บ้านดิน"จิตอาสา พลังกล้าใหม่ใฝ่รู้


สดจากเยาวชน




เยาวชนคือต้นกล้าน้อยๆ ที่รอคอยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย อย่างพอเหมาะ พอดี เพื่อเติบโต งอกงาม เป็นกล้าใหม่ที่แข็งแรงของสังคม

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2551 (กล้าใหม่ปี 3) ขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน บ้านโคกกลาง ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีนิสิตนักศึกษา 44 คน จาก 14 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม

ก่อนเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน น้องๆ กล้าใหม่ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เรียนรู้ประวัติความเป็นมาทางการเงินการธนาคารของไทย ชมพัฒนาการสื่อกลางแทนเงินตรา ประวัติความเป็นมาของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งแรกของไทย โดยยุคแรกเริ่มใช้ชื่อ "แบงก์สยามกัมมาจล" ทับศัพท์มาจาก "Siam Commercial Bank" และใช้ตัวย่อ SCB จวบจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเยาวชนกล้าใหม่เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ต่างเริ่มต้นทำกิจกรรมซึ่งสอดแทรกการเรียนรู้ภายในเป็นระยะๆ อาทิ การฝึกสติ "ภาวนาแสงสว่าง" เรียนรู้การทำงานแบบพลังกลุ่มในกิจกรรมผ่านประสบการณ์ "พลิกเสื่อ" เรียนรู้และฝึกฝนเรื่องความไว้ใจผู้อื่นกับกิจกรรม "ตุ๊กตาล้มลุก" และ "ปิดตาพาเดิน" แต่ละกิจกรรมช่วยให้น้องๆ กล้าใหม่ได้ทำความรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อน เห็นศักยภาพของกันและกัน ฝึกฝนความเป็นผู้นำ



กิจกรรมต่อมา เยาวชนกล้าใหม่ได้เรียนรู้วิธีการทำบ้านดินและทดลองทำบ้านดินด้วยตัวเอง ตั้งแต่การย่ำโคลน การทำบล็อกดิน และการก่ออิฐทำบ้านดิน จนท้ายที่สุดได้ศาลาอเนกประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ของศูนย์

ระหว่างนั้นเยาวชนยังได้พบปะพูดคุยกับพ่อฮักแม่ฮักที่เยาวชนเข้าพักค้างแรมแบบโฮมสเตย์ ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ และป่าชุมชนของตำบลหว้าทอง จากผู้อาวุโสและปราชญ์ชาวบ้าน

ชาวบ้านโคกกลางยังจัดพิธีรับขวัญเยาวชนอย่างอบอุ่น ส่วนน้องๆ ชาวดินก็ตระเตรียมการแสดงสืบสานวัฒนธรรม "หมอลำ" มาสร้างความประทับใจแก่พี่ๆ ก่อนจะอำลาศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน

วันสุดท้ายจึงเป็นเวลาของเยาวชนกล้าใหม่นำประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดผ่าน Zeed Magazine นิตยสารในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ฉบับพิเศษ โดยมีพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง นักคิดนักเขียนชื่อดังมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนอย่างใกล้ชิด เมื่อสิ้นสุดค่ายแล้วเยาวชนยังมีเว็บบล็อก www.okkid.net เป็นช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมร้อยเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือชวนกันคิดทำกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง หนูแดง น.ส.พรรณนิภา จันทร์เจริญ จากรั้วแม่โดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดถึงค่ายกล้าใหม่ครั้งนี้ว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ มากมาย ได้พูดคุยกับพ่อฮักแม่ฮักที่ไปพักค้างแรม ประทับใจการลงมือทำบ้านดินซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทำให้นึกถึงบ้านเกิดตัวเองที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ต้องการทำสิ่งดีๆ ตอบแทนบ้าง อย่างการนำแนวคิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไปจัดทำพื้นที่สาธารณะ ซึ่งชาวบ้านมาทำกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งดีๆ ร่วมกันได้

น้องอิฐ นายอิทธิเทพ โกกิฬา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เล่าว่าการทำบ้านดินทำให้ได้เรียนรู้ถึงความรักในสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นมากับมือ อาจไม่สวยงามนักและต้องใช้ความพยายามมาก แต่ทำให้เกิดความผูกพันชนิดที่ลืมไม่ลงเลยทีเดียว

ส่วนน้องมิน น.ส.สุมินตรา พิมล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ บอกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านโคกกลางที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เรียนรู้แนวคิดการกินอยู่อย่างพอเพียง และอยากทำกิจกรรมจิตอาสามากขึ้น ตั้งใจว่าจะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ในเครือข่ายทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมต่อไป

ไม่เพียงแต่เยาวชนกล้าใหม่ที่เติบโตขึ้นจากกิจกรรมค่ายคราวนี้ น้องๆ ชาวดินก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ และรู้สึกขอบคุณพี่ๆ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

น้องโอเล่ น.ส.วรรินทร์ โสภา เยาวชนแกนนำจากศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน บอกว่าทีแรกรู้สึกเกร็งที่ทำกิจกรรมกับพี่ๆ ซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเห็นความตั้งใจและมิตรภาพจากพี่ๆ แล้ว ทำให้อาการประหม่าหมดไป แต่กลับแทนที่ด้วยความรู้สึกประทับใจและเกิดความผูกพันแทน


หน้า 24
http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNVEk1TURZMU1nPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBd09TMHdOaTB5T1E9PQ==


Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com



check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ผู้ติดตาม